Talangprogram

Introduktion

Få in kompetensen som hjälper er att bryta ny mark.

Tillsammans med våra kunder skapar vi talangprogram som låter arbetsgivare och kandidat lära känna varandra på riktigt. Vi hittar och anställer talanger som under en period går in i er organisation. Vid sidan av arbetet anordnar vi utbildningar, aktiviteter som fokuserar på att utveckla, inspirera och bygga gemenskap bland våra deltagare. Vid programmets slut anställs talangen hos er förutsatt att båda parter är nöjda.

Stärk attraktionskraften

Genom att erbjuda ett talangprogram som fokuserar på utbildning och personlig utveckling och blir din organisation mer attraktiv för potentiella kandidater.

Effektiv onboarding

Gemensam introduktion och samordnat mentorskap optimerar användningen av befintliga resurser och personal och kan rekrytera flera samtidigt.

Ökad produktivitet

Säkerställ att kandidaterna har rätt kompetens för att möta just ditt företags framtida utmaningar och möjligheter med 
en skräddarsydd utbildningplan.


AB Volvo

Talent program

AB Volvo vände sig till oss för att stärka sin attraktivitet, öka mångfalden och förbättra samarbetet över avdelningsgränserna. Genom vårt anpassade talangprogram lyckades vi hantera dessa utmaningar och skapa en dynamisk arbetsmiljö. Mentorskapet ledde till ett givande utbyte mellan mentorer och talanger. Det här var inte bara i linje med Volvos övergripande mål, utan skapade också ökad psykologisk trygghet, meningsfullhet och mer engagemang bland deltagarna. Resultatet blev inte bara en vinst för Volvo utan en givande upplevelse för alla inblandade. Sammanfattningsvis fungerade vårt talangprogram som en positiv kraft för att hantera de utmaningar som Volvo stod inför.


SEK

Talent program

SEK stod inför utmaningen att förnya sin organisation och rekrytera flera juniora talanger samtidigt. Friday hjälpte SEK att identifiera och nå de 360 studenter som studerade relevanta utbildningar för de önskade rollerna. Genom karriärsamtal kunde vi skapa en djupare förståelse för kandidaterna och samtidigt berätta för målgruppen om SEK:s verksamhet. Efter en noggran process med intervjuer och urval kunde vi presentera en målinriktad talangpool som matchade SEK:s behov perfekt. För att ge studenterna en smidig start planerade och genomförde vi även ett engagerande utbildningsprogram med fokus på personlig utveckling och teambuilding.


Perstorp

Changemaker Program

Changemaker-programmet startades förra året med målet att stödja Perstorps strävan efter att utforska innovativa arbetsmetoder och skapa nya möjligheter att utveckla företaget. Fokuset på digital transformation är avgörande för att säkerställa att Perstorp fortsätter att leverera det som behövs för att deras kunder ska kunna fortsätta att förbättra människors vardag, såväl idag som imorgon. Talangprogrammet har gett Perstorp möjligheten att utforska och testa kompetenser man inte vetat om att man har behövt på ett smidigt sätt, med minimal risk. Genom denna strategi hoppas Perstorp kunna identifiera och utnyttja nya möjligheter inom området för digital transformation.


Företag som vi hjälpt med talangprogram


  • Redo för en ny utmaning?

    Är du intresserad av att ta ett första möte för att se hur vi kan hjälpa dig?

  • Behöver du rekrytera talanger?

    Är du intresserad av att ta ett första möte för att se hur vi kan hjälpa dig?

Våra kontor
Göteborg
Kungsportsavenyn 10
411 36 Göteborg
Stockholm
Skeppsbron 38
111 30 Stockholm
Malmö
Nordenskiöldsgatan 11 A
211 19 Malmö

Linköping
Gamla Tanneforsvägen 92
582 52 Linköping

Friday 2024®
Long for tomorrow

Kontor
 
Göteborg
Kungportsavenyn 10
411 36
Stockholm
Skeppsbron 38
111 30 Stockholm
Malmö
Nordenskiöldsg. 11 A
211 19 Malmö

Linköping
Gamla Tanneforsvägen 92
582 52 Linköping

Friday 2024®

Long for tomorrow